Naisten kärkinelikko Mona-Liisa Nousiaisen johdolla